Snöröjning

När trädgårdssäsongen tagit slut kan vi erbjuda våra kunder snöröjning och halkbekämpning.

Vi ansvarar för detta på många av våra skötselställen men även åt andra bostadsrättsföreningar, fastighetsförvaltare och företag som behöver våra tjänster vintertid.

Vi har hand om allt från mindre handskottning till lite större plogarbeten och kan erbjuda snöröjning och halkbekämpning både dagtid som nattetid. Vi har beredskap alla dagar under hela vintern och kontrollerar kontinuerligt väderprognoser och verkligt utfall för att på ett så effektivt sätt som möjligt kunna utföra våra arbeten.

Vi både säljer och hyr ut sandlådor till våra kunder och ansvarar för påfyllning av dessa under vintersäsongen. Vid behov kan vi även ställa ut sandfickor på 4- 6 m3 som används vid maskinell sandning på större områden. Vid stora snömängder kan vi även utföra flyttning av snö för att öka framkomligheten ytterligare.

När våren anlänt har vi egna maskiner att sopa upp sand med för att avsluta vinterns arbeten.

Våra tjänster

Trädgårdsskötsel

Trädgårdsskötsel

Vi sköter om och förvaltar utemiljöer åt framförallt bostadsrättsföreningar, fastighetsförvaltare och företag. I vår trädgårdsskötsel kan vi erbjuda bl a gräsklippning, ogräsrensning, beskärning, vårstädning och höststädning, bevattning, yttre städning, slyröjning, trädfällningar och plantering av säsongsväxter.
Läs mer
Anläggning

Anläggning

Våra anläggningsarbeten utför vi främst på våra skötselområden och syftar till att höja värdet och intrycket i våra kunders trädgårdar. Våra tjänster innefattar bl a grävarbeten, finplanering, stenarbeten, anläggning av rabatter och gräsmattor, planteringsarbeten, montering av park- och lekutrustning och jordförbättringar.
Läs mer
Snöröjning

Snöröjning

Vintertid utför vi snöröjning och halkbekämpning där vi plogar, använder snöslungor och skottar manuellt. Vi har kontinuerlig beredskap, fyller sandlådor och sandfickor samt flyttar och kör bort snö vid behov. På våren avslutar vi vintern med att sopa upp all sand och förbereder inför växtsäsongen.
Läs mer