skip to Main Content

Snöröjning

Vintertid utför vi snöröjning och halkbekämpning där vi plogar, använder snöslungor och skottar manuellt. Vi har kontinuerlig beredskap, fyller sandlådor och sandfickor samt flyttar och kör bort snö vid behov. På våren avslutar vi vintern med att sopa upp all sand och förbereder inför växtsäsongen.

Anläggning

Våra anläggningsarbeten utför vi främst på våra skötselområden och syftar till att höja värdet och intrycket i våra kunders trädgårdar. Våra tjänster innefattar bl a grävarbeten, finplanering, stenarbeten, anläggning av rabatter och gräsmattor, planteringsarbeten, montering av park- och lekutrustning och jordförbättringar.

Trädgårdsskötsel

Vi sköter om och förvaltar utemiljöer åt framförallt bostadsrättsföreningar, fastighetsförvaltare och företag. I vår trädgårdsskötsel kan vi erbjuda bl a gräsklippning, ogräsrensning, beskärning, vårstädning och höststädning, bevattning, yttre städning, slyröjning, trädfällningar och plantering av säsongsväxter.
Back To Top