Anläggning

Vi utför mindre och medelstora anläggningsarbeten främst på våra befintliga skötselområden.

Dessutom har vi en bred maskinpark för att själva klara av de flesta förekommande anläggningsarbetena.

Anlaggning3

Då vi oftast känner de områden vi arbetar i väl arbetar vi gärna tillsammans med kunden fram förslag på hur trädgården kan förbättras innan vi påbörjar våra anläggningsarbeten. På så sätt kan vi på ett kostnadseffektivt sätt få vi ut maximalt värde till kunden på de anläggningsarbeten vi utför.

Oftast handlar våra anläggningsarbeten om att lyfta en befintlig utemiljö och både öka värdet direkt på den som att få den mer lättskött vilket minskar de framtida skötselkostnaderna och investeringsbehoven.

De anläggningsarbeten vi utför innefattar innefattar bl a grävarbeten, finplanering, stenarbeten, anläggning av rabatter och gräsmattor, montering av park- och lekutrustning och jordförbättringar.

Vi utför även mindre som större planteringar både vid nyanläggning av rabatter som uppfräschning av befintliga rabatter. Vi använder oss av många välrenommerade plantskolor för att välja växter som passar just er trädgård. Efter utförda planeringsarbeten kan vi sedan erbjuda garantiskötsel för att säkerställa god etablering.

De flesta anläggningsarbeten utför vi mars – april och augusti – december då vår trädgårdsskötsel är lugnare men givetvis utför vi även anläggningsarbeten vid övriga tider på året beroende på kundens önskemål och vilken typ av arbete som ska utföras.

Våra tjänster

Trädgårdsskötsel

Trädgårdsskötsel

Vi sköter om och förvaltar utemiljöer åt framförallt bostadsrättsföreningar, fastighetsförvaltare och företag. I vår trädgårdsskötsel kan vi erbjuda bl a gräsklippning, ogräsrensning, beskärning, vårstädning och höststädning, bevattning, yttre städning, slyröjning, trädfällningar och plantering av säsongsväxter.
Läs mer
Anläggning

Anläggning

Våra anläggningsarbeten utför vi främst på våra skötselområden och syftar till att höja värdet och intrycket i våra kunders trädgårdar. Våra tjänster innefattar bl a grävarbeten, finplanering, stenarbeten, anläggning av rabatter och gräsmattor, planteringsarbeten, montering av park- och lekutrustning och jordförbättringar.
Läs mer
Snöröjning

Snöröjning

Vintertid utför vi snöröjning och halkbekämpning där vi plogar, använder snöslungor och skottar manuellt. Vi har kontinuerlig beredskap, fyller sandlådor och sandfickor samt flyttar och kör bort snö vid behov. På våren avslutar vi vintern med att sopa upp all sand och förbereder inför växtsäsongen.
Läs mer