skip to Main Content

Trädgårdsskötsel

En välskött utemiljö ökar trivseln i området och är också ett effektivt sätt att öka intrycket och värdet på fastigheten.

Att kontinuerligt sköta om trädgården minskar även de framtida kostnaderna då onödiga större renoveringar undviks.

Den grundläggande trädgårdsskötseln handlar om att ge utemiljön ett välvårdat intryck och innefattar framförallt arbeten som vårstädning, gräsklippning, ogräsrensning, yttre städning och höststädning men vi anpassar arbetet och upplägget till kundernas önskemål och utemiljöns utformning.

I samband med vår trädgårdsskötsel ansvarar vi ofta även för utplantering av säsongsväxter på våra skötselområden. Detta är ett enkelt och uppskattat sätt att få färg och förändring i trädgården under säsongen och vi levererar även krukor och planteringslådor till våra kunder.

Utöver detta kan vi även erbjuda tjänster som exempelvis beskärningsarbeten, slyröjning, trädfällningar, trädgårdsrådgivning mm.

Back To Top