Trädgårdsskötsel

En välskött utemiljö ökar trivseln i området och är också ett effektivt sätt att öka intrycket och värdet på fastigheten.

Att kontinuerligt sköta om trädgården minskar även de framtida kostnaderna då onödiga större renoveringar undviks.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Den grundläggande trädgårdsskötseln handlar om att ge utemiljön ett välvårdat intryck och innefattar framförallt arbeten som vårstädning, gräsklippning, ogräsrensning, yttre städning och höststädning men vi anpassar arbetet och upplägget till kundernas önskemål och utemiljöns utformning.

I samband med vår trädgårdsskötsel ansvarar vi ofta även för utplantering av säsongsväxter på våra skötselområden. Detta är ett enkelt och uppskattat sätt att få färg och förändring i trädgården under säsongen och vi levererar även krukor och planteringslådor till våra kunder.

Utöver detta kan vi även erbjuda tjänster som exempelvis beskärningsarbeten, slyröjning, trädfällningar, trädgårdsrådgivning mm.

Våra tjänster

Trädgårdsskötsel

Trädgårdsskötsel

Vi sköter om och förvaltar utemiljöer åt framförallt bostadsrättsföreningar, fastighetsförvaltare och företag. I vår trädgårdsskötsel kan vi erbjuda bl a gräsklippning, ogräsrensning, beskärning, vårstädning och höststädning, bevattning, yttre städning, slyröjning, trädfällningar och plantering av säsongsväxter.
Läs mer
Anläggning

Anläggning

Våra anläggningsarbeten utför vi främst på våra skötselområden och syftar till att höja värdet och intrycket i våra kunders trädgårdar. Våra tjänster innefattar bl a grävarbeten, finplanering, stenarbeten, anläggning av rabatter och gräsmattor, planteringsarbeten, montering av park- och lekutrustning och jordförbättringar.
Läs mer
Snöröjning

Snöröjning

Vintertid utför vi snöröjning och halkbekämpning där vi plogar, använder snöslungor och skottar manuellt. Vi har kontinuerlig beredskap, fyller sandlådor och sandfickor samt flyttar och kör bort snö vid behov. På våren avslutar vi vintern med att sopa upp all sand och förbereder inför växtsäsongen.
Läs mer